Welcome to Sri Ranganatha Temple, Pomona, NY
Welcome to SriRanganatha Temple, Pomona, NY
Photo Gallery - All
 
Photo Gallery
10th Brahmotsavam Day 10 - July 10, 2016
10th Brahmotsavam Day 10 - July 10, 2016
10th Brahmotsavam Day 9 - July 9, 2016
10th Brahmotsavam Day 9 - July 9, 2016
10th Brahmotsavam Day 8 - July 8, 2016
10th Brahmotsavam Day 8 - July 8, 2016
10th Brahmotsavam Day 4 - July 4, 2016
10th Brahmotsavam Day 4 - July 4, 2016
10th Brahmotsavam Day 7 - July 7, 2016
10th Brahmotsavam Day 7 - July 7, 2016
10th Brahmotsavam Day 6 - July 6, 2016
10th Brahmotsavam Day 6 - July 6, 2016
10th Brahmotsavam Day 5 - July 5, 2016
10th Brahmotsavam Day 5 - July 5, 2016
10th Brahmotsavam Day 3 - July 3, 2016
10th Brahmotsavam Day 3 - July 3, 2016
10th Brahmotsavam Day 2 - July 2, 2016
10th Brahmotsavam Day 2 - July 2, 2016
10th Brahmotsavam Day 1 - July 1, 2016
10th Brahmotsavam Day 1 - July 1, 2016
Adhyayana Utsavam - 2015
Adhyayana Utsavam - 2015
Vaikunta Ekadashi 2015
Vaikunta Ekadashi 2015
Annakoota Utsavam - 2015
Annakoota Utsavam - 2015
Navarathri Celebrations 2015
Navarathri Celebrations 2015
9th Brahmotsavam Day10, July 5th 2015
9th Brahmotsavam Day10, July 5th 2015
9th Brahmotsavam Day9, July 4th 2015
9th Brahmotsavam Day9, July 4th 2015
9th Brahmotsavam Day8, July 3rd 2015
9th Brahmotsavam Day8, July 3rd 2015
9th Brahmotsavam Day7, July 2nd 2015
9th Brahmotsavam Day7, July 2nd 2015
9th Brahmotsavam Day3, June 28th 2015
9th Brahmotsavam Day3, June 28th 2015
9th Brahmotsavam Day2, June 27th 2015
9th Brahmotsavam Day2, June 27th 2015
9th Brahmotsavam Day1, June 26th 2015
9th Brahmotsavam Day1, June 26th 2015
Sri Rama Navami Celebrations, Carnatic Music Concert and Sangeetha Seva, March 28th 2015
Sri Rama Navami Celebrations, Carnatic Music Concert and Sangeetha Seva, March 28th 2015
HH Sri Sri Chinna Jeeyar Swamy's visit on March 24th 2015
HH Sri Sri Chinna Jeeyar Swamy's visit on March 24th 2015
Sri Ranganatha Thiru-Nakshatram Celebrations 3/2115
Sri Ranganatha Thiru-Nakshatram Celebrations 3/2115
Nammazhwar Moksham 2015
Nammazhwar Moksham 2015
Vaikunta Ekadasi
Vaikunta Ekadasi
Annakoota Utsavam Nov 29th 2014
Annakoota Utsavam Nov 29th 2014
HH Sri Krishna Desika Jeeyar Swamy's Mangalasasanam
HH Sri Krishna Desika Jeeyar Swamy's Mangalasasanam
Deepavali - Mahalakshmi Pooja 2014
Deepavali - Mahalakshmi Pooja 2014
Navarati & Srinivasa ThiruNakshatram
Navarati & Srinivasa ThiruNakshatram
Sri Krishna Jayanthi 2014
Sri Krishna Jayanthi 2014
Hayagriva Jayanthi 09062014
Hayagriva Jayanthi 09062014
Labor Day Weekend 2014
Labor Day Weekend 2014
HH44th Jeeyar Thiru Nakshatram 2014
HH44th Jeeyar Thiru Nakshatram 2014
Riverside SatyaNarayana Pooja 2014
Riverside SatyaNarayana Pooja 2014
Andal Thirunakshatram & Poolangi Seva
Andal Thirunakshatram & Poolangi Seva
Mahalakshmi Pooja
Mahalakshmi Pooja
Brahmotsavam 2014 - Satrumurai - Archaka Maryada
Brahmotsavam 2014 - Satrumurai - Archaka Maryada
Brahmotsavam 2014 - PurnaAhuthi - Dwajavarohanam
Brahmotsavam 2014 - PurnaAhuthi - Dwajavarohanam
Brahmotsavam 2014 - SaptaAvaranam
Brahmotsavam 2014 - SaptaAvaranam
Brahmotsavam - 2014 - Pushpa Yagam
Brahmotsavam - 2014 - Pushpa Yagam
Brahmotsavam - 2014 - Chakra Snanam
Brahmotsavam - 2014 - Chakra Snanam
Brahmotsavam 2014 Day 9th Kalpa Vruksha Vahana Seva
Brahmotsavam 2014 Day 9th Kalpa Vruksha Vahana Seva
Brahmotsavam 2014 - Day 9th - Rathotsavam
Brahmotsavam 2014 - Day 9th - Rathotsavam
Brahmotsavam 2014, Day 8 - Tiru Kalyanotsavam
Brahmotsavam 2014, Day 8 - Tiru Kalyanotsavam
Brahmotsavam 2014 - Day 4 Thru 8
Brahmotsavam 2014 - Day 4 Thru 8
Hanumantha Vahana Seva - Brahmotsavam 2014 Day 3
Hanumantha Vahana Seva - Brahmotsavam 2014 Day 3
Garuda Vahana Seva - Brahmotsavam 2014 Day 3
Garuda Vahana Seva - Brahmotsavam 2014 Day 3
Brahmotsavam 2014, Day 1 and 2
Brahmotsavam 2014, Day 1 and 2
Our Chairman Venkat Swamy's Vijaya Yathra
Our Chairman Venkat Swamy's Vijaya Yathra
Nrusimha Jayanthi May 13, 2014
Nrusimha Jayanthi May 13, 2014
Ramanuja Jayanthi May 3, 2014
Ramanuja Jayanthi May 3, 2014
Akshya Thrutiya
Akshya Thrutiya
Varaha Jayanthi Apr 26 2014
Varaha Jayanthi Apr 26 2014
Panguni Uthram celebrations Apr 13 2014
Panguni Uthram celebrations Apr 13 2014
Sri Rama Navami Celebrations 2014
Sri Rama Navami Celebrations 2014
Ranganatha Swamy Thirunakshatram 03/31/2014
Ranganatha Swamy Thirunakshatram 03/31/2014
Kulasekara Azhwar Thiru-Nakshatram, Mar 11&15, 2014
Kulasekara Azhwar Thiru-Nakshatram, Mar 11&15, 2014
Andal Kalyanam, Dasavataram Dance Program And Govinda Nama Sankirthana Bajans
Andal Kalyanam, Dasavataram Dance Program And Govinda Nama Sankirthana Bajans
Vaikunta Ekadasi
Vaikunta Ekadasi
Adhyayanotsavam & Nammazhwar Moksham Dec-21 thru Dec-28, 2013
Adhyayanotsavam & Nammazhwar Moksham Dec-21 thru Dec-28, 2013
Jan 1st 2014
Jan 1st 2014
Annamaacharya Day Dec 15th 2013
Annamaacharya Day Dec 15th 2013
Anna Koota Utsavam & Karthika Pournami
Anna Koota Utsavam & Karthika Pournami
Dhana Lakshmi Pooja - Nov 2, 2013nd 2012
Dhana Lakshmi Pooja - Nov 2, 2013nd 2012
Andal Kalyanam
Andal Kalyanam
Krishnashtami
Krishnashtami
China Jeer Swamy 8/22/2013
China Jeer Swamy 8/22/2013
Vara Lakshmi Pooja 8/16/2013
Vara Lakshmi Pooja 8/16/2013
7th Annual Brahmotsavam - Day 10
7th Annual Brahmotsavam - Day 10
7th Annual Brahmotsavam - Day 4 Thru 9
7th Annual Brahmotsavam - Day 4 Thru 9
7th Annual Brahmotsavam - Day 3
7th Annual Brahmotsavam - Day 3
7th Annual Brahmotsavam - Day 1 & 2
7th Annual Brahmotsavam - Day 1 & 2
Samprokshanam 2013
Samprokshanam 2013
River-Front Satyanarayana Pooja 2013
River-Front Satyanarayana Pooja 2013
Memorial day weekend Celebrations
Memorial day weekend Celebrations
45th Jeer - Perumal Thiruvadi Utsavam
45th Jeer - Perumal Thiruvadi Utsavam
Ramanuja Jayanthi 2013
Ramanuja Jayanthi 2013
Akshaya Truthiya
Akshaya Truthiya
Sri Rama Navami 2013
Sri Rama Navami 2013
Sri MahaLakshmi ThiruNakshathram 2013
Sri MahaLakshmi ThiruNakshathram 2013
Ranganatha Birthday 2013
Ranganatha Birthday 2013
KurathAzwar Thirunakshatram 2013
KurathAzwar Thirunakshatram 2013
Andal Kalyanam 2013
Andal Kalyanam 2013
Adhyanotsavam 2012
Adhyanotsavam 2012
Vaikunta Ekadasi - 2012
Vaikunta Ekadasi - 2012
Sudharsana Homam & Anna-Koota Utsavam, Dec 1st 2012
Sudharsana Homam & Anna-Koota Utsavam, Dec 1st 2012
45th Jeeyar's Thiru Nakshatram
45th Jeeyar's Thiru Nakshatram
Dhana Lakshmi Pooja, Nov 11 2012
Dhana Lakshmi Pooja, Nov 11 2012
Sri Adivan Sathagopan Thirunakshatram on Sept 22nd 2012
Sri Adivan Sathagopan Thirunakshatram on Sept 22nd 2012
Krishnashtami on Sep 8th 2012
Krishnashtami on Sep 8th 2012
Sudarsana Homam And Dhanvatari Homam on Sep 2nd & 3rd
Sudarsana Homam And Dhanvatari Homam on Sep 2nd & 3rd
Hayagreeva Homam Sep 01 2012
Hayagreeva Homam Sep 01 2012
44th Jeeyar Birth day Aug 26 2012
44th Jeeyar Birth day Aug 26 2012
Andal Thirunakshatram 2012
Andal Thirunakshatram 2012
Post-Brahmotsavam Celebrations & Sri Haya-Griva abhishekam & Homam
Post-Brahmotsavam Celebrations & Sri Haya-Griva abhishekam & Homam
Brahmotsavam 2012, Day 10
Brahmotsavam 2012, Day 10
Brahmotsavam 2012, Day 9
Brahmotsavam 2012, Day 9
Brahmotsavam 2012, Day 8
Brahmotsavam 2012, Day 8
Brahmotsavam 2012, Day 4,5,6 & 7
Brahmotsavam 2012, Day 4,5,6 & 7
Brahmotsavam 2012,  Day 3
Brahmotsavam 2012, Day 3
Brahmotsavam 2012, Day 1 & 2
Brahmotsavam 2012, Day 1 & 2
Riverside Satyanarayana Pooja 2012
Riverside Satyanarayana Pooja 2012
Nammazhwar Thiru Nakshatram 2012
Nammazhwar Thiru Nakshatram 2012
11th Anniversary Celbrations
11th Anniversary Celbrations
Annamacharya Day Celebrations 2012
Annamacharya Day Celebrations 2012
Narusimha Jayanti 2012
Narusimha Jayanti 2012
Ramajuja Jayanthi 2012
Ramajuja Jayanthi 2012
Panguni Uttiram 2012
Panguni Uttiram 2012
Sri Rama Pattabhishekam 4/1/2012
Sri Rama Pattabhishekam 4/1/2012
Sri Ramanavami Celebrations 03/31/2012
Sri Ramanavami Celebrations 03/31/2012
Ranganatha Tirunakshatram & Ugadi Celebrations 03/23/2012
Ranganatha Tirunakshatram & Ugadi Celebrations 03/23/2012
Acharya Paduka Aradhanam
Acharya Paduka Aradhanam
Andal Kalyanam, 01/14/2012
Andal Kalyanam, 01/14/2012
Nammazwar Moksham & Jan 1st 2012
Nammazwar Moksham & Jan 1st 2012
12th Adhayanotsavam 2011
12th Adhayanotsavam 2011
AnnaKoototsavam 12-10-2011
AnnaKoototsavam 12-10-2011
HH45th Jeer Thiru Nakshatram, 2011
HH45th Jeer Thiru Nakshatram, 2011
Thanks giving Special Satyanara Pooja 11/24/2011
Thanks giving Special Satyanara Pooja 11/24/2011
Diwali Celebrations Oct 26, 2011
Diwali Celebrations Oct 26, 2011
HH44th Jeer Thiru Nakshatram
HH44th Jeer Thiru Nakshatram
Sri Krishna Jayanthi Celebrations on Aug 22, 2011
Sri Krishna Jayanthi Celebrations on Aug 22, 2011
Riverside Satyanarayana Pooja - Aug 13, 2011
Riverside Satyanarayana Pooja - Aug 13, 2011
5th Annual Brahmotsavam 2011 - Part 2
5th Annual Brahmotsavam 2011 - Part 2
5th Annual Brahmotsavam 2011 - Part 1
5th Annual Brahmotsavam 2011 - Part 1
10th Anniversary Special Kalyanotsavam With 108 Couple, Jul 02, 2011
10th Anniversary Special Kalyanotsavam With 108 Couple, Jul 02, 2011
2011-06-11 annamacharyaday2011
2011-06-11 annamacharyaday2011
10th Anniversary and Sudarsana Homam May 28, 2011
10th Anniversary and Sudarsana Homam May 28, 2011
Ramanuja Jayanthi May 07, 2011
Ramanuja Jayanthi May 07, 2011
Sri Rama Navami, Apr 16, 2011
Sri Rama Navami, Apr 16, 2011
Sri Rama Sangeetha Seva, Apr 09, 2011
Sri Rama Sangeetha Seva, Apr 09, 2011
Ranganatha Swamy Birthday Celebrations Apr 03, 2011
Ranganatha Swamy Birthday Celebrations Apr 03, 2011
Panguni Utharam 2011
Panguni Utharam 2011
Andal Kalyanam Jan 14, 2011
Andal Kalyanam Jan 14, 2011
Sri NammAzhwAr Moksham Dec 31st, 2010
Sri NammAzhwAr Moksham Dec 31st, 2010
10th Adyayana Uthsavam 25th Dec, 2010
10th Adyayana Uthsavam 25th Dec, 2010
Sri Vaikuntha Ekadasi on Dec 16, 2010
Sri Vaikuntha Ekadasi on Dec 16, 2010
HH 45th Jeers Thiru-Nakshatram on Dec 14, 2010
HH 45th Jeers Thiru-Nakshatram on Dec 14, 2010
Pavitrotsavam 2010
Pavitrotsavam 2010
Sahasra Deepalankarana 11/05/2010
Sahasra Deepalankarana 11/05/2010
LORD SRINIVASA AND SRI VEDANTA DESIKAN TIRU NAKSHATRAM
LORD SRINIVASA AND SRI VEDANTA DESIKAN TIRU NAKSHATRAM
AHOBILA MUTT 1ST JEEYAR TIRU NAKSHATRAM
AHOBILA MUTT 1ST JEEYAR TIRU NAKSHATRAM
TEMPLE FOUNDER ACHARYA TIRUNAKSHTRAM-SEPT 10TH 2010
TEMPLE FOUNDER ACHARYA TIRUNAKSHTRAM-SEPT 10TH 2010
ACHARYA DAY SEPT 04TH & 05TH 2010
ACHARYA DAY SEPT 04TH & 05TH 2010
SRIKRISHNA JAYANTHI SEPTEMBER 1ST 2010
SRIKRISHNA JAYANTHI SEPTEMBER 1ST 2010
PURANDARA DASA DAY AUGUST 21ST 2010
PURANDARA DASA DAY AUGUST 21ST 2010
VARA LAKSHMI POOJA AUGUST 20TH 2010
VARA LAKSHMI POOJA AUGUST 20TH 2010
ANDAL TIRUNAKSHATRAM CELEBRATIONS
ANDAL TIRUNAKSHATRAM CELEBRATIONS
JAYADEVA ASHTAPADIS
JAYADEVA ASHTAPADIS
Satyanarayana Pooja 2010
Satyanarayana Pooja 2010
VIDIYATTRI UTSAVAM
VIDIYATTRI UTSAVAM
Brahmotsavam DAY10 July 4th 2010 CHAKRASNANAM AND PUSHPAYAGAM
Brahmotsavam DAY10 July 4th 2010 CHAKRASNANAM AND PUSHPAYAGAM
Brahmotsavam DAY9 July 3rd 2010 RATHOTSAVAM
Brahmotsavam DAY9 July 3rd 2010 RATHOTSAVAM
Brahmotsavam DAY8 July 2nd 2010 KALYANA UTSAVAM
Brahmotsavam DAY8 July 2nd 2010 KALYANA UTSAVAM
Brahmotsavam DAY7 July 1st 2010
Brahmotsavam DAY7 July 1st 2010
Brahmotsavam DAY6 June 30th 2010
Brahmotsavam DAY6 June 30th 2010
Brahmotsavam DAY 4 and 5, JUNE 28th, 29th
Brahmotsavam DAY 4 and 5, JUNE 28th, 29th
Brahmotsavam DAY3 Garuda Hanumath Vahanam, Jun 27 2010
Brahmotsavam DAY3 Garuda Hanumath Vahanam, Jun 27 2010
Brahmotsavam DAY2 Seshavahanam KalpaVrukshaVahanam, Jun 26th 2010
Brahmotsavam DAY2 Seshavahanam KalpaVrukshaVahanam, Jun 26th 2010
Brahmotsavam DAY1, June 25th 2010
Brahmotsavam DAY1, June 25th 2010
BalaRangam Annual Function, June 12th 2010
BalaRangam Annual Function, June 12th 2010
Sri Narasimha Jayanthi, May 26th 2010
Sri Narasimha Jayanthi, May 26th 2010
Annamacharya Day, May 22nd 2010
Annamacharya Day, May 22nd 2010
Akshaya Thruthiya, May 16 2010
Akshaya Thruthiya, May 16 2010
Ramanuja Jayanthi, Apr 24 2010
Ramanuja Jayanthi, Apr 24 2010
Panguni Uthiram Mar 29 Apr 03 2010
Panguni Uthiram Mar 29 Apr 03 2010
Sri Rama Navami, March-24 2010
Sri Rama Navami, March-24 2010
Koorathalwan Abhishekam & Purappadu, Feb 06 2010
Koorathalwan Abhishekam & Purappadu, Feb 06 2010
Andal Kalyanam Jan 13th & 16th, 2010
Andal Kalyanam Jan 13th & 16th, 2010
Nammazhwar Moksham 2009
Nammazhwar Moksham 2009
Vaikuntha Ekadasi 2009
Vaikuntha Ekadasi 2009
Adhyayanotsavam 2009
Adhyayanotsavam 2009
Revati- Kaisika Ekadasi Nov 28, 2009
Revati- Kaisika Ekadasi Nov 28, 2009
Geeta Jayanti Participants Nov 28, 2009
Geeta Jayanti Participants Nov 28, 2009
HH. the 45th Jeer Swamy of Sri Ahobila Mutt Thirunakshatram Nov 27, 2009
HH. the 45th Jeer Swamy of Sri Ahobila Mutt Thirunakshatram Nov 27, 2009
Swathi-Amavasya Sankramanam Nov 15, 2009
Swathi-Amavasya Sankramanam Nov 15, 2009
Sudarshana Homam Nov 1, 2009
Sudarshana Homam Nov 1, 2009
Pavitrotsavam & Annakutta Oct 28-31, 2009
Pavitrotsavam & Annakutta Oct 28-31, 2009
Deepavali Oct 17 & Nov 15
Deepavali Oct 17 & Nov 15
Venkateswara and Desikan Thirumanjanam, Sept 27-29 2009
Venkateswara and Desikan Thirumanjanam, Sept 27-29 2009
 
 
Sahasra Kalasa Abhishekam (Sep 4-6, 2009)
Sahasra Kalasa Abhishekam (Sep 4-6, 2009)
Brahmotsavam Day8 KalyanaUtsavam
Brahmotsavam Day8 KalyanaUtsavam
Brahmotsavam Day 8
Brahmotsavam Day 8
Brahmotsavam Day 7
Brahmotsavam Day 7
Brahmotsavam Day 6
Brahmotsavam Day 6
Brahmotsavam Day 5
Brahmotsavam Day 5
Brahmotsavam Day 4
Brahmotsavam Day 4
Brahmotsavam Day10 DhwajAvarOhaNa
Brahmotsavam Day10 DhwajAvarOhaNa
Brahmotsavam Day10 SapthAvaraNam
Brahmotsavam Day10 SapthAvaraNam
Brahmotsavam Day10 Theerthavari
Brahmotsavam Day10 Theerthavari
Brahmotsavam Day9 Souvenir Release
Brahmotsavam Day9 Souvenir Release
Brahmotsavam Day9 AdipUram Sri AndAl
Brahmotsavam Day9 AdipUram Sri AndAl
Brahmotsavam Day9 Honoring Donors
Brahmotsavam Day9 Honoring Donors
Brahmotsavam Day9 Rathotsavam
Brahmotsavam Day9 Rathotsavam
Brahmotsavam 09 Day3 Hanumantha Vahana
Brahmotsavam 09 Day3 Hanumantha Vahana
Brahmotsavam 09 Day3 Garuda Vahana
Brahmotsavam 09 Day3 Garuda Vahana
Brahmotsavam 09 Day3 BaliharaNam
Brahmotsavam 09 Day3 BaliharaNam
Brahmotsavam 09 Day2 Shesha Vahana
Brahmotsavam 09 Day2 Shesha Vahana
Brahmotsavam 09 Day2 BaliharaNam
Brahmotsavam 09 Day2 BaliharaNam
Brahmotsavam 09 Day2 KalpaVriksha Vahanam
Brahmotsavam 09 Day2 KalpaVriksha Vahanam
Brahmotsavam 09 Day2 Bombay Sisters Concert
Brahmotsavam 09 Day2 Bombay Sisters Concert
Brahmotsavam 09 Day1 Vishvaksena
Brahmotsavam 09 Day1 Vishvaksena
Brahmotsavam 09 Day2 DhwajArOhaNa
Brahmotsavam 09 Day2 DhwajArOhaNa
Kulasekara Azhwar Birthday 2009
Kulasekara Azhwar Birthday 2009
Sri Purandara Dasa Day-2009
Sri Purandara Dasa Day-2009
Narasimha Jayanthi, 2009
Narasimha Jayanthi, 2009
Sri Ramanuja Jayanti
Sri Ramanuja Jayanti
Sri_Maha-Lakshmi_Thiru-Nakshatram_4_07_2009
Sri_Maha-Lakshmi_Thiru-Nakshatram_4_07_2009
Sri Raama-Navami_4_4_2009
Sri Raama-Navami_4_4_2009
Sri-RANAGANATHA-BIRTHDAY-UGADI-3-27-2009
Sri-RANAGANATHA-BIRTHDAY-UGADI-3-27-2009
3-15-2009_Kalyanam
3-15-2009_Kalyanam
Bhajan
Bhajan
Vaikuntha-Ekadasi_01_07_2009_RS
Vaikuntha-Ekadasi_01_07_2009_RS
HH_SWAMIJI_VISIT_12_31_2008
HH_SWAMIJI_VISIT_12_31_2008
Adyayana Utsavam 2008
Adyayana Utsavam 2008
Sri_NammAzhwAr_Moksham  12282008
Sri_NammAzhwAr_Moksham 12282008
Anna-Koota Utsavam 12-26-2008
Anna-Koota Utsavam 12-26-2008
12-07-2008- Birthday Celebration
12-07-2008- Birthday Celebration
Sri_Desika_Thiru_Nakshatram_10-11-08
Sri_Desika_Thiru_Nakshatram_10-11-08
Adivan Satagopan Thirunakshatram & Dolai Kannan_10_05_08
Adivan Satagopan Thirunakshatram & Dolai Kannan_10_05_08
Sathya Narayana Puja 09-14-08
Sathya Narayana Puja 09-14-08
Acharya HH 44th Azhagiyasingar Thirunakshathram
Acharya HH 44th Azhagiyasingar Thirunakshathram
Brahmotsavam_2008_Day9_080908_1
Brahmotsavam_2008_Day9_080908_1
Sri_Krishna_Jayanti
Sri_Krishna_Jayanti
Brahmotsavam_2008_DAY4_08042008
Brahmotsavam_2008_DAY4_08042008
Brahmotsavam_2008_Day9_08092008_Part2_kk
Brahmotsavam_2008_Day9_08092008_Part2_kk
Brahmotsavam_2008_Day10_080708
Brahmotsavam_2008_Day10_080708
Brahmotsavam_2008_Day9_08092008_Part2_kk
Brahmotsavam_2008_Day9_08092008_Part2_kk
Brahmotsavam_2008_Day9_080908_2
Brahmotsavam_2008_Day9_080908_2
Brahmotsavam_2008_Day8_08082008
Brahmotsavam_2008_Day8_08082008
Brahmotsavam_2008_Day7_080708
Brahmotsavam_2008_Day7_080708
Brahmotsavam_2008_DAY6_08062008
Brahmotsavam_2008_DAY6_08062008
Brahmotsavam_2008_DAY5_08052008
Brahmotsavam_2008_DAY5_08052008
Brahmotsavam_2008_DAY3_08032008
Brahmotsavam_2008_DAY3_08032008
Brahmotsavam_2008_Day2
Brahmotsavam_2008_Day2
Brahmotsavam2008 - August 1
Brahmotsavam2008 - August 1
Brahmotsavam_2008_Day2
Brahmotsavam_2008_Day2
Bhagavath Gita Homam
Bhagavath Gita Homam
Narasimha Jayanti May 2008
Narasimha Jayanti May 2008
Narasimha Jayanti May 2008
Narasimha Jayanti May 2008
Ramanuja Jayanti May 2008
Ramanuja Jayanti May 2008
AnnamayyaBajansByTTD-Apr-2008
AnnamayyaBajansByTTD-Apr-2008
Panguni Uttiram March 2008
Panguni Uttiram March 2008
Adhyayana Utsavam Day IV
Adhyayana Utsavam Day IV
Adhyayana Utsavam Day IV
Adhyayana Utsavam Day IV
Adhyayana Utsavam Day III
Adhyayana Utsavam Day III
Adhyayana Utsavam Day III
Adhyayana Utsavam Day III
Adhyayana Utsavam 2007 Day II
Adhyayana Utsavam 2007 Day II
Adhyayana Utsavam 2007 Day II
Adhyayana Utsavam 2007 Day II
Adhyayana Utsava 2007 Day I
Adhyayana Utsava 2007 Day I
Adhyayana Utsava 2007 Day I
Adhyayana Utsava 2007 Day I
Vaikunta Ekadasi 2007
Vaikunta Ekadasi 2007
Sudarshana Homa - Acharya Thirunakshatra
Sudarshana Homa - Acharya Thirunakshatra
Anna Kootam 2007
Anna Kootam 2007
NATYARANGA07
NATYARANGA07
Krishna Jayanti - 2007
Krishna Jayanti - 2007
Krishna Jayanti - 2007
Krishna Jayanti - 2007
Acharya Day 2007 Celebrations
Acharya Day 2007 Celebrations
priest_album
priest_album
Brahmotsavam-Day-V
Brahmotsavam-Day-V
DANCE_PICTS
DANCE_PICTS
Pushpa Yagam Brahmotsavam-Day-VI
Pushpa Yagam Brahmotsavam-Day-VI
Brahmotsavam-2007-Day-IV
Brahmotsavam-2007-Day-IV
Brahmotsavam_2007_DayVI
Brahmotsavam_2007_DayVI
Brahmotsavam-Day-II
Brahmotsavam-Day-II
Brahmotsavam2007DayIII
Brahmotsavam2007DayIII
Brahmotsavam_2007_dayII_P2
Brahmotsavam_2007_dayII_P2
Brahmotsavam 2007 - Day-II
Brahmotsavam 2007 - Day-II
Thyagaraja-Ramanuja-Jayanthi
Thyagaraja-Ramanuja-Jayanthi
Vishu-2007
Vishu-2007
Panguni Uthiram Apr-01-2007 Celebrations
Panguni Uthiram Apr-01-2007 Celebrations
Andal Kalyanam 2007
Andal Kalyanam 2007