Welcome to Sri Ranganatha Temple, Pomona, NY
Welcome to SriRanganatha Temple, Pomona, NY
Events & Announcements
 
Navarathri Celebrations - Wed, Sept 20th - Fri, Sept 29th, 2017

 

Daily Pooja Schedule
  10:00 AM Kumbha Aradhana & Sri Mantra Japam
05:00 PM Special alankAram to Maha Lakshmi and unjal sEva followed by Saayam Aradhana: Sri Maha Lakshmi Sahasranama archana, Asta-Lakshmi Strotram
07:30 PM Harathi, Sri Sthuthi Parayanam followed by Sayanotsavam

Navarathri Starting Day: Wed, Sept 20, 2017:

10:00 AM

Abhishekam of Sri Mahalakshmi

10:30 AM Anugna, Swasthi Vachanam,Vishvaksena Aradhana, Punyaha Vaachanam, Kumbha Prathista, Asta Lakshmi Avaahanam. Veda Divya Prabandha Thodakkam begin

Mahar Navami Celebrations -
Friday, September 29, 2017:

06:00 PM Sri Maha Lakshmi Homam, Poornahuthi, Maha Kumbha Prokshana, Harathi, Satrumaurai, Aasirvachanam and Prasadam

Picture of Golu at the Temple

Golu at the Temple

 

 
This event was updated on Sunday, September 17, 2017 Top

Vijayadasami Celebrations, Satuday, September 30, 2017Vijayadasami Celebrations, Satuday, September 30, 2017

 

  10:00 AM  Ranganatha Utsavar Thirumanjanam
11:00 AM Sri Srinivasa Kalyana Utsavam
  05:00 PM  Ayudha Pooja, Hayagriva Aradhana
05:30 PM   Akshara Abhyasam for all children & Prasadam

 

 
This event was updated on Sunday, September 17, 2017 Top

Srinivasa & Vendanta Desika 749th Thirunakshathram, Sunday October 01 2017

 

      

10:00 AM  - Nava Kalasha Snapana Thirumanjanam for Srinivasar, Hayagrivar and Bhu Varahar

12:00 Noon - Satrumurai

 

 

 
This event was updated on Saturday, September 16, 2017 Top